Personliga resor från oss!

RING 019 278 2800 

SKRIV KARIS@MATKAHAUKKA.COM

 

Öppethållningstiderna 5.9-16.9.2022

Byrån är öppen under tiderna 5.9.-16.9.2022:

5.9., 6.9.,7.9. kl 9-17

12.9., 13.9.,15.9. kl 9-17

Andra tider når du oss per telefon eller e-post.