Personliga resor från oss!

RING 019 2782800 

SKRIV KARIS@MATKAHAUKKA.COM

 

SMAL pressmeddelande den 27.3.2020

Nedan SMAL:s pressmeddelande angående resebyråbranschen. I meddelandet kan även läsas orsaken till varför en del av återbetalningarna i detta läge inte löper exakt som vanligt. Vi beklagar situationen och önskar förståelse och tålamod av alla.

Tyvärr finns meddelandet enbart på finska. Om något känns oklart, ta vänligen kontakt med oss.