Personliga resor från oss!

RING 019 278 2800 

SKRIV KARIS@MATKAHAUKKA.COM

 

VI HAR FLYTTAT!

Vår nya adress från 1.6.2021 är:

Centralgatan 100, 2. vån (Köpmansgatan 10 - Alexia House/fd. Aktia bank)

Välkommen!