Personliga resor från oss!

RING 019 278 2800 

SKRIV KARIS@MATKAHAUKKA.COM

 

Dataskydd

Den nya dataskyddsförordningen i EU trädde i kraft den 25.05.2018 och den ersatt den gamla Personuppgiftslagen. De flesta principer består, men den nya förordningen ställer högre krav på företagen och betonar rättigheter, som kunden har. Den nya förordningen garanterar större rättigheter för konsumenter och fastställer hur företagen skall följa de nya kraven. Du har till exempel rätt att be information om hanteringen av dina personuppgifter och rätt att avsäga dig att emotta direkt marknadsföring av oss genom att kontakta oss.  

Dataskyddsprinciperna hos Resefönster Ab är enligt förordningen: vi bevakar vår dataskydd och uppdaterar våra principer vid behov. Tilläggsinformation finns på vår dataskyddsanmälan, som du kan kolla här:

Resefönster AB/Matkahaukka Karis Dataskyddbeskrivning

(och länken där). Vi samlar enbart information om resan och dess arrangemang och sparar dem noggrant. Vi skickar vidare till våra samarbetspartner bara information som behövs för lyckade researrangemang. Eftersom vår verksamhet täcker hela världen, skickas information även utanför EU- och ETA –länder. Vi har pålitliga samarbetspartner, som vi litar på att tar hand om sin egen dataskydd lika ansvarsfullt som vi.

 

Dataskyddet och hanteringen av personuppgifter övervakas av dataskyddsombudsman, som även ger allmän hjälp och råd. Tilläggsinformation om ombudsmannens verksamhet och uppgifter finns tillgängliga på internet-sidorna av Dataombudsmannens byrå:

Dataombudsmannens byrå

Vi svarar gärna på frågor gällande dataskyddet eller information, som sparats av er. För att vara säkra om identiteten, kan vi vid behov fråga andra personuppgifter än namn. Skriftligt överlämnar vi information enbart personligt.