Personliga resor från oss!

RING 019 278 2800 

SKRIV KARIS@MATKAHAUKKA.COM

 

Allmänna paketresevillkor

Vi rekommenderar att bekanta dig med de allmänna villkoren för paketresor, då din allmänna paketresa pågår över ett dygn. Villkoren finns att läsa på Konkurrent- och konsumentverkets sidor.

De nya paketresevillkoren trädde i kraft den 1.7.2018 och de tillämpas på alla paketresor, som beställs efter 1.7.2018. Före 1.7.2018 beställda paketresor tillämpas gamla paketresevillkoren. Nedan länken till Konkurrens- och konsumentverkets sidor, där de nya villkoren finns i sin helhet:

De nya paketresevillkoren

Förutom de allmänna villkoren för paketresor kan researrangören ställa specialvillkor angående resan. De kan till exempel beröra resans ändrings- och avbokningsrättigheter och utgifter som debiteras för dem. Vi berättar om de möjliga tilläggsvillkoren senast vid bekräftandet av resan.

Om det förekommer meningsskiljaktigheter mellan kunden och researrangören, och de inte kan lösas med förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet till Konsumenttvistenämnden att besluta. Före det skall konsumenten vara i kontakt med magistratens konsumentrådgivning.