Meiltä maailmalle yksilöllisesti!

SOITA 019 2782800

LAITA VIESTI KARIS@MATKAHAUKKA.COM

 

Tietosuojaseloste

EU:n uudet tietosuoja-asetukset astuivat voimaan 25.05.2018 ja tämä korvasi vanhan Henkilötietolain. Useat periaatteet säilyvät ennallaan, mutta uudessa asetuksessa asetetaan yrityksille korkeammat vaatimukset ja korostaa oikeuksia, joita asiakkaalla on. Uusi asetus takaa kuluttajalle laajemmat oikeudet ja määrittää millä lailla yritysten tulee noudattaa uusia määräyksiä. Sinulla on mm. oikeus pyytää tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeus kieltäytyä vastaanottamasta meiltä suoramarkkinointia ottamalla meihin yhteyttä.

Matkaikkuna Oy:n tietosuojaperiaatteet ovat asetuksen mukaiset: valvomme tietoturvaamme ja päivitämme periaatteitamme tarpeen mukaan. Lisätietoja löytyy tietosuojailmoituksestamme, johon pääset tästä:

Matkaikkuna Oy/Matkahaukka Karjaa Tietosuojaseloste

Keräämme vain matkaan ja sen järjestelyihin liittyviä tietoja ja tallennamme ne huolellisesti. Eteenpäin yhteistyökumppaneillemme lähetämme vain matkajärjestelyiden onnistumiseen tarvittavia tietoja. Koska toimintamme kattaa koko maailman, lähtee tietoja myös EU- ja ETA – maiden ulkopuolelle. Meillä on luotettavat yhteistyökumppanit, joiden uskomme voivan huolehtia omasta tietoturvastaan yhtä vastuullisesti kuin me.

Tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu, joka myös antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa. Lisätietoja valtuutetun toiminnasta ja tehtävistä saatavilla Tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilla:

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivu 

Vastaamme mielellämme tietosuojaan tai teistä tallennettuihin tietoihin liittyviin kysymyksiin. Varmistuaksemme henkilöllisyydestä, kysymme tarvittaessa muitakin yksilöintitietoja kuin nimen. Kirjallisesti luovutamme tietoja vain henkilökohtaisesti.